Нашите цени

  1. Публикувате Вашия отчет директно чрез системата на сайта (ВИЖ КАК ТУК) и на посочените от вас e-mail адреси ще получите права за достъп до системата (от notify@efaktura.bg - Банксервиз АД), откъдето да изтеглите електронната фактура (фактурите отговарят на всички законови изисквания) - 7,00лв.
    (За да получавате ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да въведете e-mail адрес при регистрация)
  2. Клиентът праща с писмо по пощата ГФО, ние го сканираме и публикуваме и изпращаме фактурата също с писмо по пощата на посочен адрес - 20.00 лв.
  3. По e-mail - клиентът праща по e-mail файл/ове/ с ГФО, ние ги публикуваме и на посочените от вас e-mail адреси ще получите права за достъп до системата (от notify@efaktura.bg - Банксервиз АД), откъдето да изтеглите електронната фактура (фактурите отговарят на всички законови изисквания) - 10,00лв.
  4. Изпращате Вашия ГФО по е-mail, получавате фактура /на хартия/ по пощата на посочен адрес - 15,00лв.

Банкова информация:
IBAN: BG71STSA93000022986648
BIC: STSABGSF


Като ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ в платежното нареждане, моля впишете ИМЕТО НА ВАШАТА ФИРМА и БУЛСТАТА (поради дублиране на имена на читалища)!

В посочената цена е включен предвиденият от Закона достъп до Вашите отчети- 3 години след датата на публикуването им.
Цените са окончателни и върху тях не се начислява ДДС.

Годишните финансови отчети се публикуват във вида, в който са предоставени и “ДЕМЕТРА” ООД не носи отговорност за вида и съдържанието на представените документи и информацията в тях.